Thông Tin Mới

Đạt Tiêu Chuẩn SQF (Thực phẩm Chất Lượng An toàn) Cấp Độ 3 Được Tổ Chức GFSI (Sáng Kiến An Toàn Thực Phẩm Toàn Cầu) Phê Duyệt

SQF(Safe Quality Food) 認証

Năm 2017, chúng tôi hân hạnh nhận được xếp hạng E (xuất sắc) cao nhất trong chứng nhận SQF (Thực phẩm Chất lượng An toàn), được phê duyệt bởi tổ chức GFSI (Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu).

Khi chúng tôi đạt được cấp độ cao nhất trong SQF, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chỉ tiêu quốc tế, chúng tôi đã nhận được xếp hạng cao nhất về mức độ đánh giá. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cho chất lượng và tính an toàn sản phẩm mang đến cho khách hàng.

Related post

Return Top