Thông Tin Mới

Chứng Nhận Hệ Thống Phân Tích Mối Nguy Và Kiểm Soát Điểm Tới Hạn (HACCP)

HACCP認証

Chúng tôi đã đạt được chứng nhận HACCP do tỉnh Shizuoka phê duyệt và cung cấp.

Chứng nhận này nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá việc sử dụng hệ thống quản lý vệ sinh.

Chứng nhận phê duyệt các cơ sở có khả năng quản lý tương tự hoặc cao hơn mức tiêu chuẩn được đưa ra trong các quy định của HACCP.

Related post

Return Top