Thông Tin Mới

Đạt Chứng Nhận SQF (Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn), Một Tiêu Chuẩn Đã Được Phê Duyệt Thuộc Tổ Chức GFSI (Sáng Kiến An Toàn Thực Phẩm Toàn Cầu)

SQF(Safe Quality Food) 認証

Vào năm 2015, chúng tôi đã đạt được chứng nhận SQF (Thực phẩm Chất lượng An toàn), đây là một tiêu chuẩn đã được phê duyệt của tổ chức GFSI (Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu). Giờ đây, với chứng nhận an toàn thực phẩm mang tiêu chuẩn thế giới, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hàng ngày để mang đến cho khách hàng sự an toàn và chất lượng hơn nữa.

Related post

Return Top