Thông Tin Mới

Gia Công Và Chiết Rót Hỗn Hợp Pha Trộn Hai Loại Trà

double-teabag-machine-1

Một thiết bị gia công có thể kết hợp hai loại nguyên liệu thô khác nhau vào trong một túi trà lọc với mật độ khác nhau.

Trong một vài trường hợp, công việc trộn lẫn hai loại nguyên liệu thô có giá trị, trọng lượng khác nhau, và trong giai đoạn gia công túi trà, tỉ lệ trộn đôi khi không đồng đều dẫn đến sai sót về trọng lượng của một túi trà.

Quy trình sản xuất túi trà hỗn hợp đó là cho hai loại nguyên liệu khác nhau vào hau phễu riêng biệt, cân từng loại nguyên liệu và cuối cùng là cho một lượng thích hợp vào túi trà. Do vậy, với một sản phẩm có tỷ lệ trộn đồng đều và khối lượng đồng nhất, có thể dễ dàng thương mại hóa sản phẩm đó.

Một lượng nhỏ collagen cố định sẽ được cho vào đồng đều tất cả các túi trà trong qua trình sản xuất. Với một thiết bị sản xuất túi trà thông thường, tỉ lệ trộn sẽ khác nhau với mỗi túi trà.

Giải pháp cho vấn đề về tỉ lệ trộn này đó là sử dụng thiết bị gia công túi trà và chiết rót hỗn hợp hai loại trà khác nhau.

Related post

Return Top