Thông Tin Mới

Giới Thiệu Thiết Bị Loại Bỏ Tạp Chất Ngoại Lai Bằng Tia X Trong Dây Chuyền Sản Xuất Các Gói Bột Dạng Thỏi

xsen

Một thiết bị kiểm tra bằng tia X được đưa vào dây chuyền sản xuất các gói bột dạng thỏi.

Bất kỳ tạp chất lạ nào không phải kim loại, chẳng hạn như cao su hoặc nhựa, sẽ được máy X-quang phát hiện và loại bỏ, điều không thể thực hiện được đối với máy dò kim loại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thúc đẩy cải tiến hơn nữa về chất lượng.

Related post

Return Top