Thông Tin Mới

Hội Chợ Triễn Lãm Phát Triển Sản Phẩm Thực Phẩm Núi Phú Sĩ 2015 Được Đăng Trên Báo Shizuoka

shizuoka-shinbun-1

Nội dung bài viết: Với chủ đề của hội chợ năm nay là hợp tác trong nông nghiệp, thương mại và công nghiệp, 20 công ty và doanh nghiệp lớn nhỏ liên quan đến sản xuất trà / túi trà ở tỉnh Shizuoka đã tham dự cuộc họp kinh doanh “Home Of Mt. Fuji Shizuoka Food Development Expo 2015” được tổ chức cho Lần thứ 21 tại thành phố Shizuoka, cùng với các sản phẩm độc đáo và công nghệ nổi bật của họ. Theo chia sẻ của những người tham dự, cơ hội này là thời điểm tuyệt vời để đề xuất ý tưởng cũng như đề xuất hợp tác kinh doanh với các công ty cùng ngành … Shizu Pack Company (tọa lạc tại quận Suruga, thành phố Shizuoka) đã trưng bày túi trà hình tam giác độc đáo và gói bột dạng thỏi của mình. Người phụ trách dự đoán nhu cầu sẽ tăng lên, nói rằng “Trong cả hai trường hợp, các đơn đặt hàng đều ổn định nhưng đang tăng dần.”

Related post

Return Top