Thông Tin Mới

Lắp Đặt Đèn LED Chống Thu Hút Bụi

shintomi2nd-2

Nhà máy chi nhánh Shintoumi đơn vị 2 được lắp đặt hệ thống đèn LED chống thu hút bụi tốt hơn so với đèn LED thông thường.

Chúng tôi rất để tâm đến độ rọi của đèn và chuẩn bị căn phòng đủ tiêu chuẩn ánh sáng thích hợp với quy trình sản xuất.

Chúng tôi sẽ tiết kiệm tối đa mức năng lượng tiêu thụ càng nhiều càng tốt.

Related post

Return Top