Thông Tin Mới

Nhà Máy Chi Nhánh Shintoumi Đơn Vị 2

shintomi2

Nhà máy chi nhánh Shintoumi đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Được thiết lập các trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn HACCP, với công nghệ điều khiển áp xuất ở nhiều trạng thái khác nhau, kiểm soát độ ẩm và điều hòa không khí.

Các loại nguyên liệu thô giống với thực phẩm chức năng được xử lý hết sức cẩn thận.

Related post

Return Top