Thông Tin Mới

Nhà Máy Chi Nhánh Shintoumi Đơn Vị 2 Lắp Đặt Buồng Thổi Khí Trung Gian

shintomi2nd-11

Buồng thổi khí trung gian được lắp đặt tại nhà máy chi nhánh Shintoumi và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Chúng tôi rất chú ý đến vấn đề vệ sinh và đảm bảo mỗi nhân viên trước khi làm việc đều phải đi qua buồng khí để phòng điều chỉnh áp xuất.

Related post

Return Top