Sản Phẩm

 1. Sản Xuất Bao Bì Tam Giác Với Chất Liệu Aluminum Trong Chế Biến Thực Phẩm

 2. Sản Xuất Phim Gốc Cho In Ấn Bao Bì Dành Cho Thực Phẩm Dùng Ngay

 3. Kỹ Thuật In Ấn Chữ Vàng Hoặc Bạc Trên Bề Mặt Bao Bì In Mờ (Matte Finish)

 4. Sản Xuất Bao Bì Dạng Thỏi Cho Thực Phẩm Dùng Ngay Có Chiều Rộng 40mm

 5. Công Ty Chúng Tôi Được Cấp Giấy Phép Sản Xuất Mỹ Phẩm

 6. Chế Biến Bột Mịn Từ Nguyên Liệu Thô

 7. Thiết Lập Quy Trình Sản Xuất OEM

 8. Tiệt Trùng Các Loại Nguyên Liệu Thô Bằng Máy Tiệt Trùng Luồng Khí

 9. Hệ Thống Hóa “E-mail Cảm Tạ” Và “E-mail Theo Dõi”

 10. Quay Và Chỉnh Sửa Video

 11. Phiếu Giảm Giá Trên Website

 12. Hệ Thống Quản Lý Hàng Tồn Kho Nguyên Vật Liệu

 13. Mảng Kinh Doanh Và Phân Phối Nội Dung

 14. Đơn Đăng Ký Bằng Web ① (Hội Thảo)

 15. Đơn Đăng Ký Bằng Web ② (Đơn Đăng Ký Sự Kiện/ Thông Báo Trúng Thưởng/ Hiển Thị Vé)

 16. 【Dành Cho Các Doanh Nghiệp】Vẽ Manga Minh Hoa(Quảng Cáo/Minh Họa)

 17. Hệ Thống Quản Lý Chấm Công

 18. Dịch Vụ Phân Phối Video

 19. 【Sao Lưu Bản FAX Hiện Có】Có Thể「Giảm Số Lượng Giấy Sử Dụng」&「Quản Lý Dữ Liệu」!!

 20. Phiên Dịch Và Xây Dựng Website

 21. Phát Triển Hệ Thống IoT Bằng Rasperry Pi

 22. Hệ Thống Quản Lý Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng

 23. Hệ Thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM)

 24. Hệ Thống Đặt Hàng

Return Top