Quản Lý Đơn Hàng (Hệ Thống Liên Giao)

Người thực hiện đặt hàng sẽ chọn và nhập các thông tin chi tiết về một mặt hàng thiết yếu nào đó.

Sau đó, khi đơn hàng được xác nhận, những người trong ban quản lý sẽ nhận được một email thông báo (qua các thiết bị thông minh, PC, v.v).

Vì thông tin thiết yếu của đơn đặt hàng sẽ được liệt kê trên một giao diện quản lý, do đó bạn có thể báo cáo hoặc chia sẻ trạng thái trong nội bộ của công ty.

[Chưa phê duyệt], [Đã phê duyệt], [Đã giao hàng] là ba trạng thái chính mà quý khách có thể tự quyết định khi thấy phù hợp với tình hình hiện tại.

Với điều này, mọi trạng thái tiến độ của đơn hàng sẽ được [hiển thị] để dễ dàng nắm bắt thông tin tương ứng, do đó không cần xác nhận lại thông tin trong nội bộ công ty.

 

Related Products

 1. Hệ Thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM)

  Thao tác đăng ký dễ dàng với máy tính bảng, giữ nguyên "định dạng mẫu" quen thuộc

 2. Hệ Thống “Sự Kiện Giới Thiệu Bạn Bè”

  Sự kiện "Giới thiệu bạn bè" đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của công ty mà khách hàng quan tâm, công ty sẽ hỗ trợ khách hàng trong sự kiện "Giới thiệu bạn bè".

 3. Mảng Kinh Doanh Và Phân Phối Nội Dung

  Nếu bạn là một công ty kinh doanh về giáo dục, hội thảo, giải trí, v.v. và có nội dung có giá trị (phát trực tuyến các bài báo văn bản, ảnh, video), vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thanh toán bằng cách tận dụng kinh nghiệm tham gia phân phối nội dung trong nhiều năm.

 4. Tương Thích Với Tiêu Chuẩn Mã Hóa SSL

  SSL(Secure Socket Layer)とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する方法です。 記事内容をご確認頂き、まずは御社の大事なサイトが暗号化通信されているか、ご確認頂ければと思います。 もしも「保護されていない通信」などの表示でしたら、一度ご相談頂ければと存じます。適切な対応で、解決させて頂きます。

 5. Dịch Vụ Phân Phối Video

  Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng sử dụng dịch vụ phân phối video "có giá trị đặc biệt" hoặc "video độc quyền" thay vì các video công khai trên các mạng xã hội như Youtube.

 6. Hệ Thống Đặt Hàng

  Nâng cao và cải thiện trong thiết kế hệ thống đặt hàng với nhiều tùy chỉnh khác nhau.

Return Top