Sản Xuất Trà Túi Lọc Theo Từng Gói

Các thành phẩm được sản xuất theo phương pháp OEM như các túi trà hình tam giác, túi cafe nhỏ giọt hay các túi trà nhỏ giọt có thể được gói lẻ bằng việc sử dụng các màng gói riêng biệt.

Các túi trà sản xuất riêng lẻ được gói từng túi bằng phim gốc nên có thể sản xuất từ lô nhỏ.

Thời hạn sử dụng, tên sản phẩm hay các thông tin liên quan có thể được in trực tiếp ở mặt sau của bao bì, nên không nhất thiết phải in nhãn dán riêng.

Related Products

 1. Trà Túi Đơn Với Thông Tin Sản Xuất Được In Kèm

  Loại trà này được in ấn thông tin trên bao bì sản phẩm.

 2. Trà túi lọc phin

  Ngoài việc gia công trà xanh, trà đen, trà thảo dược, trà túi lọc trung quốc. chúng tôi cũng cũng đưa ra sản phẩm trà đen, trà hãm bằng túi lọc phin.

 3. Trà túi lọc phẳng

  Trà túi lọc phẳng được sử dung phổ biến từ ngày xưa.

 4. Sản Xuất Túi Trà Phẳng

  Túi trà phẳng đã được sử dụng ở Nhật hơn 30 năm nay.

 5. Trà túi lọc lưới gạc nilon

  Đây là một trong những túi trà mang tính tiêu chuẩn cao nhất.

 6. Túi Trà Lọc Dạng Nhỏ Giọt (Hiển Thị Dòng Hướng Dẫn “OPEN HERE”)

  Trà túi lọc là một mặt hàng chuyên dụng cho các loại trà xanh, trà đen, trà thảo mộc và trà Trung Quốc.

Return Top