Hệ Thống Bỏ Phiếu Trên Website

“Ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử OOO/ giải Grant Prix?”

” Người bỏ phiếu sẽ quyết định sản phẩm nào trong OOO là tốt nhất năm nay?”

“Phát triển sản phẩm sẽ được quyết định bởi người bỏ phiếu.”

Rất nhiều ý tưởng về các dự án và cuộc thi được tổ chức dựa trên hệ thống bỏ phiếu bằng website.

※ [Sự kiện mục tiêu] Sản phẩm, tiêu điểm, nhân vật yêu thích, nguồn nhân lực.

※ Đối với đăng ký hồ sơ bình chọn, có một trang web quản lý có thể tạo hồ sơ, bạn có thể sửa đổi hoặc thêm bất kỳ thông tin nào về tài khoản của mình bất cứ lúc nào bạn muốn.

Bạn có thể sử dụng chương trình bỏ phiếu như một điểm khởi đầu để thu hút khách hàng và quảng bá.

Xin hãy dùng thử.

■ Trang Quản Lý

■Trang Chính

◆◇ Phiên Dịch ◇◆

Chúng tôi có thể phiên dịch sang các ngôn ngữ như “Tiếng Việt”, “Tiếng Trung”, và “Tiếng Anh”.

Xin hãy lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với quý khách bằng cách tùy chỉnh thanh ngôn ngữ trên trang web của chúng tôi ( vị trí trên cùng, bên phải).

Related Products

 1. Dịch Vụ Phân Phối Video

  Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng sử dụng dịch vụ phân phối video "có giá trị đặc biệt" hoặc "video độc quyền" thay vì các video công khai trên các mạng xã hội như Youtube.

 2. Hệ Thống Quản Lý Hàng Tồn Kho Nguyên Vật Liệu

  Hệ thống quản lý "số lượng đơn đặt hàng", "số lần cho vay", "số lần trả lại" và "số lượng tồn kho" của nguyên vật liệu khi tiến hành xúc tiến một dự án nào đó.

 3. Đơn Đăng Ký Bằng Web ② (Đơn Đăng Ký Sự Kiện/ Thông Báo Trúng Thưởng/ Hiển Thị Vé)

  Chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả các sự kiện có giới hạn ngày giờ và số lượng người tham gia, từ việc đăng ký, thông báo trúng thưởng, cho đến việc trưng bày vé trong ngày.

 4. Tạo Lập Website Bằng WordPress

  Tạo website bằng "WordPress", giúp khách hàng dễ dàng cập nhật nội dung. Chúng tôi cũng chấp nhận hỗ trợ đa ngôn ngữ cho trang web ("Tiếng Việt", "Tiếng Trung", "Tiếng Anh", v.v.) cùng một lúc.

 5. [Các Vấn Đề Liên Quan] Đến Việc Sử Dụng WordPress

  Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng WordPress. Đó có thể là trong quá trình cài đặt thì gặp phải sự cố, hoặc liên quan đến lập trình, hay bất cứ vấn đề riêng nào.

 6. 【Sao Lưu Bản FAX Hiện Có】Có Thể「Giảm Số Lượng Giấy Sử Dụng」&「Quản Lý Dữ Liệu」!!

  【Đối với các doanh nghiệp vẫn còn sử dụng FAX】Có thể thay đổi và quản lý dữ liệu mà không cần phải thay thế máy FAX mới (với số FAX như cũ)※Chỉ xuất giấy khi cần thiết

Return Top