Quản Lý Các Yêu Cầu Từ Khách Hàng Với Việc Đơn Giản Hóa Tiến Trình

Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi góp ý về việc phát triển hệ thống giải đáp khúc mắt hoặc gửi lời mời hợp tác thông qua “biểu mẫu đơn yêu cầu”.

● Các đơn yêu cầu từ những người dùng cuối (end-users) nên được tiếp nhận đồng loạt bởi những người quản lý hệ thống đơn yêu cầu.

● Nếu một nhân viên giải quyết xong việc thì người này có thể trợ giúp đồng nghiệp của anh ta.

● Trong một ngày có rất nhiều đơn yêu cầu đến cùng một lúc, và sẽ là một ý tưởng hay nếu gán những đơn này theo một trình từ với các số hiệu được ghi kèm ở tiêu đề biểu ngữ khi chúng được gửi đến.

-> Việc này sẽ dễ dàng hơn trong việc nhân viên dễ  dàng giao tiếp với nhau.

● Sẽ không nhất thiết cần một màn hình chung để quản lý.

Chúng tôi có thể đáp ứng các góp ý này. Trong trường hợp bạn có tệp hình ảnh đính kèm cùng với thư yêu cầu, bạn có thể gửi tệp đó cho bất kỳ nhân viên nào phụ trách hệ thống quản lý yêu cầu. Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.

◆◇ Phiên Dịch ◇◆

Chúng tôi có thể phiên dịch sang các ngôn ngữ như “Tiếng Việt”, “Tiếng Trung”, và “Tiếng Anh”.

Xin hãy lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với quý khách bằng cách tùy chỉnh thanh ngôn ngữ trên trang web của chúng tôi ( vị trí trên cùng, bên phải).

Related Products

 1. Hệ Thống Đặt Hàng

  Nâng cao và cải thiện trong thiết kế hệ thống đặt hàng với nhiều tùy chỉnh khác nhau.

 2. 【Sao Lưu Bản FAX Hiện Có】Có Thể「Giảm Số Lượng Giấy Sử Dụng」&「Quản Lý Dữ Liệu」!!

  【Đối với các doanh nghiệp vẫn còn sử dụng FAX】Có thể thay đổi và quản lý dữ liệu mà không cần phải thay thế máy FAX mới (với số FAX như cũ)※Chỉ xuất giấy khi cần thiết

 3. Hệ Thống “Sự Kiện Giới Thiệu Bạn Bè”

  Sự kiện "Giới thiệu bạn bè" đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của công ty mà khách hàng quan tâm, công ty sẽ hỗ trợ khách hàng trong sự kiện "Giới thiệu bạn bè".

 4. Quay Và Chỉnh Sửa Video

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ quay và chỉnh sửa video cho các doanh nghiệp. Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết.

 5. Hệ Thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM)

  Thao tác đăng ký dễ dàng với máy tính bảng, giữ nguyên "định dạng mẫu" quen thuộc

 6. [Nghiên Cứu Điển Hình] Tái Khởi Động Website Không Truy Cập Được

  [Nghiên Cứu Điển Hình] Tái Khởi Động Website Không Truy Cập Được

Return Top