Phân Loại Trực Quan Nguyên Liệu Thô

Chúng tôi đã bắt đầu quá trình phân loại trực quan các nguyên liệu thô. Để đối phó với vấn đề xâm nhập vào nguyên liệu thô của các vật thể lạ, phân loại trực quan đem lại hiệu quả cao với số lượng nhỏ và đa dạng nguồn nguyên. Với nguồn nguyên liệu được cung cấp từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trực quan hiệu quả nhất có thể để hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ các vật chất lạ.

Chúng tôi áp dụng phân loại trực quan với trà đen, trà xanh, thảo mộc, cà phê. Xin hãy liên hệ để được biết thêm chi tiết.

Return Top