Thông Tin Mới

Trụ Sở Nhà Máy Chính Nakahara Đơn Vị 2

静パック中原第二工場

Tại nhà máy số 2 ở trụ sở chính Nakahara, chúng tôi đã thiết lập nhiều giải pháp để hỗ trợ các quy trình sản xuất.

Chúng tôi đã và đang chú ý cẩn thận đến vệ sinh môi trường làm việc.

Related post

Return Top